Archive for May, 2011

Брутен вътрешен продукт – велико откритие на XX век (част 1)

Брутният вътрешен продукт е пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги произведени в една държава за определен период от време. Да си представим, че в България през 2010 г. са се произвеждали само моркови

В кухнята на световната история

Ето как изглеждат изцапаните съдове в световната кухня за последните 100 години… Страшничко, а? А, какво ще кажете, ако разберете, че тази визуализация показва само 19% от всички кръвопролития през 20-ти век.