0

No products in the cart.

Брутен вътрешен продукт – велико откритие на XX век (част 1)


Брутният вътрешен продукт е пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги произведени в една държава за определен период от време.

Да си представим, че в България през 2010 г. са се произвеждали само моркови и пазарната им цена е била 0,85 лв./кг., то за да докараме стойността на БВП за 2010 г. обявена от НСИ, е трябвало да бъдат произведени 83 милиона тона моркови. Доста моркови, но все пак мисълта да сме произвели само няколко милиона тона моркови е плашеща. 🙂

За разработването на системата за измерване на БВП трябва да благодарим на Саймън Кузнец – американец от руски произход, който през 1971 г. печели Нобелова награда в областта на икономиката заради приноса си в измерването на икономическия растеж.

За изчисляването на БВП има няколко метода (производствен, метод на крайните разходи и метод на доходите), които се използват паралелно т.е. “три пъти мери, един път режи” и та-да-да-да-та-да: БВП за 2010 г. по текущи цени е 70 474 мил. лв.

Тук идва момента за разяснение какви са тези текущи цени и има ли “нетекущи”. Както знаете цената на морковите е променлива величина и за да са съизмерими количествата моркови произведени през 2010 г. и 2009 г. се налага показателя да се презичислява по текущи цени и/или по цени от предходен период. В първия случай наричаме показателя “номинален продукт”, а когато изчисляваме по цени от предходен период го наричаме “реален”.
(следва)
 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *