Archive for November, 2011

Защо гушваме букета, опъваме сандалите и ритваме камбанките…

Ако очаквате да прочетете нещо забавно, значи съм ви подвела с шеговитото заглавие. Всъщност става дума за причините поради, които през 2010 година сме се разделили със 110 165 българи. Смъртността е един от трите фактора, които влияят върху броя на населението. Националният Статистически Институт публикува данни за умиранията по видове причини. Ето и как […]